Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Μηχανικών - ΧΑΝΙΑ

User Registration

Student
Login as a different user:
using an LDAP account
authentication via CAS Single Sign On
Teacher
New Account Request  with:
using an LDAP account
authentication via CAS Single Sign On
New Account Request