Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Μηχανικών - ΧΑΝΙΑ

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση πλατφόρμας
- Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020 -

Ολοκληρώθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας.

Ασκήσεις

 Βελτιώσεις / διορθώσεις στη βαθμολόγηση και την προσωρινή αποθήκευση
 Δυνατότητα να συνεχίζει ένας φοιτητή την άσκηση σε περίπτωση προβλήματος (π.χ. μη ολοκληρωμένη)
 Δυνατότητα στο διαχειριστή μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια 
 Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή
 Βελτίωση της πλοήγησης ανάμεσα στις ερωτήσεις
 Αλλαγή του αλγόριθμου τυχαιοποίησης ερωτήσεων σε μία άσκηση
 

Εργασίες

 Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη μίας ομάδας
 Δυνατότητα ορισμού εργασίας που να μπορεί να υποδέχεται πολλά αρχεία (και από φωτογραφίες κινητού) 
 Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin
 

Έγγραφα

 Μικρή διόρθωση

Ερωτηματολόγιο

 Υποχρεωτική ερώτηση (δεν θα υπάρχει η ένδειξη ΔΞ/ΔΑ)

Εργαλεία διαχείρισης

 Διόρθωση στα δικαιώματα του διαχειριστή τμήματος

Μαθηματικά σύμβολα 

 Ενσωμάτωση mathjax για την υποστήριξη του latex syntax