Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Μηχανικών - ΧΑΝΙΑ

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση της πλατφόρμας eclass 10/6/20
- Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 -

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της πλατφόρμας eclass. Λίστα αλλαγών:

 • Υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου λογοκλοπής Turnitin.
 • Δυνατότητα λήψης όλου του μαθήματος για αποθήκευση στον υπολογιστή.
 • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Ασκήσεις”.
 • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Πρόοδος”.
 • Τροποποιήσεις στη “Εβδομαδιαία Μορφή Μαθήματος”.
 • Προσθήκη δυνατότητας προώθησης στα “Μηνύματα”.
 • Δυνατότητα εμφάνισης / αποδοχής κειμένου συναίνεσης χρήσης της πλατφόρμας ή / και Πολιτικής Απορρήτου.
 • Δυνατότητα ορισμού προαπαιτούμενων μαθημάτων για ένα μάθημα.
 • Δυνατότητα προσθήκης εργαλείου τύπου LTI σε ένα μάθημα.
 • Βελτιώσεις στα Αγγλικά μηνύματα.
 • Συζητήσεις:
  • Δυνατότητα οργάνωσης των μηνυμάτων κατά χρονολογική σειρά ή ομαδοποιημένα.
  • Δυνατότητα αποστολής αρχείου.
 • Εργασίες: Δυνατότητα ορισμού εργασίας τύπου αλληλοαξιολόγησης (peer review).
 • Στατιστικά Μάθησης (learning analytics): νέο υποσύστημα
 • Ασκήσεις: Βελτιώσεις στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων και στην εκτέλεση των ερωτήσεων της άσκησης.
 • Βελτιώσεις στο Ερωτηματολόγιο.
 • Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο.
 • Βελτιώσεις στην Ολοκλήρωση μαθήματος.
 • Βελτιώσεις στο Χαρτοφυλάκιο Χρήστη.
 • Νέα θέματα εμφάνισης.