Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Μηχανικών - ΧΑΝΙΑ

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Mail φοιτητών
- Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 -

Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να ενταχθούν σε μαθήματα του e-class, θα πρέπει να επιλύσουν το πρόβλημα με την γραμματοθυρίδα του Iδρυματικού λογαριασμού αλληλογραφίας xxxx@edu.hmu.gr και ακολούθως να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στα κλειστά μαθήματα.

Σε αντίθετη περίπτωση οι καθηγητές θα διαγράφουν τους προβληματικούς λογαριασμούς !!!!