Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Μηχανικών - ΧΑΝΙΑ

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Μοναδικός τρόπος πιστοποίησης στη πλατφόρμα eclass
- Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 -

Ο προεπιλεγμένος τρόπος εγγραφής & σύνδεσης στη πλατφόρμα είναι μέσω CAS (Κεντρικού Συστήματος Πιστοποίησης Χρηστών) του Ιδρύματος.

ΟΛΟΙ θα πρέπει να χρησιμοποιούν το HMUid ως τρόπο σύνδεσης με τη πλατφόρμα. 

Κάθε άλλος τρόπος σύνδεσης έχει απενεργοποιηθεί.