Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Μηχανικών - ΧΑΝΙΑ

Η πλατφόρμα Eclass της Σχολής Μηχανικών στα Χανιά του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020 -

  Ολοκληρώθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας.

  Ασκήσεις

   Βελτιώσεις / διορθώσεις στη βαθμολόγηση και την προσωρινή αποθήκευση
   Δυνατότητα να συνεχίζει ένας φοιτητή την άσκηση σε περίπτωση προβλήματος (π.χ. μη ολοκληρωμένη)
   Δυνατότητα στο διαχειριστή μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια 
   Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή
   Βελτίωση της πλοήγησης ανάμεσα στις ερωτήσεις
   Αλλαγή του αλγόριθμου τυχαιοποίησης ερωτήσεων σε μία άσκηση
   

  Εργασίες

   Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη μίας ομάδας
   Δυνατότητα ορισμού εργασίας που να μπορεί να υποδέχεται πολλά αρχεία (και από φωτογραφίες κινητού) 
   Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin
   

  Έγγραφα

   Μικρή διόρθωση

  Ερωτηματολόγιο

   Υποχρεωτική ερώτηση (δεν θα υπάρχει η ένδειξη ΔΞ/ΔΑ)

  Εργαλεία διαχείρισης

   Διόρθωση στα δικαιώματα του διαχειριστή τμήματος

  Μαθηματικά σύμβολα 

   Ενσωμάτωση mathjax για την υποστήριξη του latex syntax
 • - Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 -

  Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά πως μπορείτε να αναδρομολογείσετε το ιδρυματικό email σας της μορφής @edu.hmu.gr σε άλλο προσωπικό δικό σας

   

 • - Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 -

  Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να ενταχθούν σε μαθήματα του e-class, θα πρέπει να επιλύσουν το πρόβλημα με την γραμματοθυρίδα του Iδρυματικού λογαριασμού αλληλογραφίας xxxx@edu.hmu.gr και ακολούθως να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στα κλειστά μαθήματα.

  Σε αντίθετη περίπτωση οι καθηγητές θα διαγράφουν τους προβληματικούς λογαριασμούς !!!!